Conditii Generale de Contractare a Creditelor

Următorii Termeni și condiții de utilizare și toate legile și reglementările relevante guvernează accesul și utilizarea acestui site. Orice alte acorduri între dumneavoastră și CreditMarket.ro sunt înlocuite de termenii acestor Termeni și Condiții de utilizare, pe care îi acceptați prin accesarea și utilizarea Site-ului fără restricții sau calificări. Vă rugăm să părăsiți acest site dacă nu acceptați sau nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile care se aplică utilizării acestuia.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, CreditMarket.ro sau alte părți dețin site-ul și tot ce se află pe acesta, inclusiv, fără limitare, orice texte și imagini („Conținutul”), cu toate drepturile rezervate. Orice conținut care conține o marcă comercială, un logo sau o marcă de serviciu este o reprezentare a mărcilor înregistrate și neînregistrate ale CreditMarket.ro și ale terților. Fără acordul expres scris al proprietarului, este complet interzisă utilizarea oricărui Material, altul decât ceea ce este permis de Condițiile de utilizare. De asemenea, dorim să vă anunțăm că CreditMarket.ro va susține cu fermitate recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în condițiile legii, ajungând chiar până la a pune acuzații penale împotriva oricărei persoane care încalcă aceste drepturi.

Următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru a utiliza Site-ul cu autorizația CreditMarket.ro:

 • Puteți descărca Conținutul, cu excepția imaginilor cu persoane, atâta timp cât respectați drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală găsite în Conținut și numai pentru uzul personal, necomercial.
 • Fără aprobarea prealabilă scrisă a CreditMarket.ro, nu aveți voie să utilizați nicio fotografie cu persoane fizice.
 • Conținutul site-ului CreditMarket.ro poate fi copiat numai în scop editorial în site-uri de știri, bloguri, pagini web personale, ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale, posturi de radio și televiziune și numai dacă sunt utilizate cel puțin 500 de caractere, inclusiv spații. a atribui sursa (link direct).
 • Fără permisiunea prealabilă scrisă a CreditMarket.ro, nu aveți voie să distribuiți, să modificați, să copiați (în afară de cele menționate mai sus), să transmiteți, să afișați, să reutilizați, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați licență de utilizare, să creați lucrări derivate din, transferați, vindeți sau utilizați în alt mod Conținutul.
 • It is forbidden to use the Site to display or transmit any content that is threatening, false, misleading, abusive, harassing, licentious, libelous, vulgar, obscene, scandalous, inflammatory, pornographic, or any other content that could constitute or encourage conduct that would be illegal or give rise to civil liability. CreditMarket.ro will abide by any court order requiring or directing CreditMarket.ro to reveal the identity of any person who would display or send any such information or material on or through the Site, and it will work with any authorities designated to execute the law.
 • Use of the website for business requests or offers, including advertising, is prohibited.

Orice informații sensibile pe care le trimiteți către Site prin e-mail sau altă metodă, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, vor fi utilizate în conformitate cu Politica de confidențialitate (găsită pe această pagină). Orice alte comunicări sau materiale, cum ar fi întrebări, comentarii, idei sau alte mesaje similare pe care le trimiteți către acest site, nu vor fi considerate confidențiale și nu vor fi acoperite de niciun drept de proprietate intelectuală.

Întreaga informație de pe acest site web poate fi modificată și vă este oferită „ca atare”, fără nicio garanție explicită sau implicită de niciun fel.

Utilizați acest site pe propria răspundere. Orice și toate daunele directe sau indirecte de orice fel rezultate din sau legate de utilizarea acestui site sau a conținutului acestuia sunt respinse în mod expres de CreditMarket.ro și companiile sale afiliate, oficiali, directori, agenți sau orice altă entitate implicată în proiectare, producția sau oferta site-ului. Când accesați sau utilizați acest site web, sau descărcați orice conținut, informații, text, video, imagini sau audio de pe acesta, CreditMarket.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune sau viruși care s-ar putea infiltra în computerul dumneavoastră sau în altă proprietate.

Link-uri către site-uri web deținute sau conduse de alte persoane decât CreditMarket.ro pot fi găsite pe acest site. Aceste conexiuni sunt disponibile pentru utilizare numai dacă doriți să le utilizați. Funcționalitatea, termenii de confidențialitate sau securitate, precum și conținutul acestor site-uri web nu se află sub autoritatea CreditMarket.ro, iar CreditMarket.ro nu este răspunzător pentru acestea. Fără a limita cele de mai sus, CreditMarket.ro își declină în mod expres orice responsabilitate dacă aceste site-uri:

 • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • conține material care este neadevărat, inexact sau incomplet;
 • nu are un atractiv comercial sau nu satisface o anumită nevoie;
 • nu oferă suficientă securitate, conține programe malware sau alte componente dăunătoare sau este licențios sau calomnios.

În plus, nici materialele și nici alte bunuri sau servicii oferite pe astfel de site-uri web nu sunt autorizate de CreditMarket.ro. Fără acordul CreditMarket.ro, dacă intri printr-un link pe unul dintre aceste site-uri sau pe acesta, îți asumi individual riscul.

Acești Termeni și Condiții de Utilizare pot fi actualizați în orice moment și fără notificare prealabilă de către CreditMarket.ro. Ar trebui să verificați frecvent această pagină a site-ului nostru web pentru a fi informat cu privire la orice actualizări ale Termenilor și condițiilor de utilizare, deoarece sunteți obligat de orice astfel de revizuire.

Nu aveți voie să publicați sau să trimiteți materiale ilegale, amenințătoare, false, înșelătoare, abuzive, hărțuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, scandaloase, inflamatorii, pornografice, profane sau alte materiale care ar putea constitui sau incita la un comportament criminal, la răspundere civilă sau alte încălcări legale prin intermediul acestui site web. Sunteți de acord că CreditMarket.ro, la opțiunea sa, poate înceta sau înceta utilizarea site-ului în cazul în care nu respectați Termenii și Condițiile de utilizare. CreditMarket.ro va coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu orice hotărâre judecătorească care solicită sau ordonă CreditMarket.ro să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale.

Atunci când Site-ul este suspendat sau reziliat, vi se cere (a) să încetați să-l mai utilizați și (b) să ștergeți orice copii pe care le-ați putea realiza din oricare dintre materialele sale. Ca urmare a (a) neglijenței, declarațiilor false, erorilor sau omisiunilor dvs., (b) încălcării de către dvs. a Termenilor și condițiilor de utilizare și a legilor sau reglementărilor relevante sau (c) a oricărei alte cauze de acțiune introduse de o terță parte împotriva CreditMarket.ro, sunteți de acord să nu trageți la răspundere CreditMarket.ro pentru orice daune, costuri, răspunderi, cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) și sume de decontare.

Pe propria răspundere, utilizați acest site web. Chiar și după ce au fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, CreditMarket.ro, filialele, afiliații, directorii și managerii săi, precum și agenții săi și orice alte părți implicate în dezvoltarea, producerea sau livrarea site-ului, își declină orice răspundere. pentru orice daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau de altă natură care rezultă din utilizarea site-ului sau a conținutului acestuia.

CreditMarket.ro este un jurnal individual. Opiniile împărtășite prin conținutul site-ului nu au scopul de a fi îndrumare financiară și nu trebuie interpretate ca atare.

Confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați în totalitate Termenii și Condițiile de utilizare prin vizitarea și utilizarea site-ului CreditMarket.ro.

Legislația română se va aplica oricăror litigii care decurg din, care se referă la sau sunt legate de prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare și/sau ale conținutului site-ului. Prin accesarea și utilizarea site-ului, sunteți de acord necondiționat cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din București, România, pentru a soluționa orice astfel de dezacord.

Conținutul de pe acest site este doar pentru scopuri informative generale. Conținutul acestui site web nu este întotdeauna exact, complet sau actualizat. Nimeni nu ar trebui să ia nicio măsură pe baza datelor de pe acest site web.

În cel mai deplin grad permis de lege, CreditMarket.ro (inclusiv în numele angajaților săi) își declină în mod expres orice responsabilitate (inclusiv răspunderea pentru neglijență) pentru actele sau omisiunile oricărei persoane rezultate din sau legate de utilizarea sau accesul la acest site, inclusiv:

 • Orice acțiune, sau lipsa acesteia, întreprinsă de orice persoană în legătură cu utilizarea, încrederea sau accesul la orice formă de material găsită pe site-ul CreditMarket.ro sau pe orice alt site de pe Internet;
 • Orice erori sau omisiuni, indiferent de natura lor, pe site-ul CreditMarket.ro sau pe orice alt site de pe Internet (inclusiv, dar fără a se limita la, erori sau omisiuni care apar ca urmare a neglijenței și/sau a deturnării din partea orice persoană implicată în crearea și livrarea conținutului);
 • Orice întârziere sau întrerupere în utilizarea Site-ului sau a oricărui alt site web de pe Internet (inclusiv, dar fără a se limita la, orice întârziere sau întrerupere cauzată de neglijența și/sau denaturarea oricărei persoane implicate în crearea și livrarea Conținutului).

Când utilizați site-ul CreditMarket.ro și/sau orice informații sau materiale făcute accesibile acolo, acceptați toate riscurile și responsabilitatea pentru pierderi, daune, costuri și alte repercusiuni care pot apărea direct sau indirect.

CreditMarket.ro este liber să șteargă, să modifice sau să mute orice mesaj sau alt conținut plasat pe site în orice moment, dar nu este obligat să facă acest lucru. Nimeni implicat în crearea și/sau livrarea Conținutului nu este obligat în niciun fel, fie prin lege, fie în alt mod, să actualizeze datele de pe acest site sau să rectifice orice erori, chiar dacă acestea pot deveni evidente ulterior.

La discreția sa, CreditMarket.ro poate afișa reclame pentru orice produse și/sau servicii care apar pe site-urile web ale terților pe site-ul său. („furnizor”). În măsura permisă de lege, orice reclamă sau referință care include un logo, un produs sau orice alt tip de publicitate nu este și nu trebuie interpretată ca: • o aprobare a CreditMarket.ro; • o confirmare sau o reprezentare de către CreditMarket.ro a produselor și/sau serviciilor furnizorului; • O recomandare sau garanție din partea CreditMarket.ro cu privire la sau legată de produsele și/sau serviciile furnizorului.

În cel mai deplin grad permis de lege, CreditMarket.ro își declină orice răspundere pentru bunul sau serviciul oferit. Standardul bunurilor și/sau serviciilor furnizorului trebuie să fie determinat de vizitatorii și utilizatorii site-ului CreditMarket.ro prin propria verificare și furnizare de asigurări sau garanții. Conținutul sau scopul unui site terță parte, precum și suficiența sau acuratețea oricărui material găsit acolo, nu sunt garantate de CreditMarket.ro. Vi se oferă link-uri sau referințe către astfel de site-uri web ale terților doar din motive informative. Aceste site-uri web, conținutul lor sau persoanele care supraveghează sau adaugă la dezvoltarea și livrarea lor nu sunt conectate la, susținute sau aprobate de CreditMarket.ro. Utilizatorii folosesc și se bazează pe conținutul acestor site-uri pe propria lor răspundere.

CreditMarket.ro nu oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la absența virușilor informatici sau a altor defecte în orice fișier descărcat, afișat sau achiziționat în alt mod de pe site sau orice alt site web la care ar putea fi legat. Orice astfel de fișiere sunt furnizate cu condiția ca utilizatorul să accepte întreaga responsabilitate pentru orice pierdere, daune sau consecințe care decurg direct sau indirect din utilizarea acestor fișiere. Utilizatorilor nu le este permis să acceseze sau să utilizeze astfel de fișiere în niciun alt mod. Vă rugăm să ne contactați dacă credeți că oricare dintre informațiile de pe site-ul CreditMarket.ro vă încalcă drepturile în vreun fel.

Statutele României se aplică atât acestor Termeni și Condiții de utilizare, cât și utilizării acestui site web. Orice și toate disputele care rezultă din, se referă la sau privesc prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare și/sau conținutului site-ului sau în cazul litigiilor în care acești Termeni și condiții de utilizare și/sau acest site vor fi faptele considerate relevante pentru astfel de litigii, vor fi supuse exclusiv competenței instanțelor judecătorești competente din România, situate în municipiul București.

Ultima actualizare: 24 martie 2023

Va dura doar 10 secunde pentru ca noi să trimitem cererea dumneavoastră la o duzină de instituții financiare din România

O singură cerere de împrumut online pentru toate instituțiile financiare din țară. Completați un formular scurt al unei singure cereri de împrumut online într-un minut. În mod gratuit, vom selecta parteneri potriviți, care sunt gata să vă acorde un împrumut și le vom trimite datele dvs. spre considerare. Veți obține aprobare și bani de la una sau mai multe companii astăzi!

Aș dori să primesc informații despre oferte și promoții

Success!

Aplicația dvs. a fost trimisă cu succes

Cele mai bune opțiuni de finanțare sunt analizate, alese și prezentate de CreditMarket pe baza unor factori precum DAE, perioada de aprobare, comisioane de întârziere și durata rambursării. CreditMarket.ro nu este o companie de finanțare și nici nu ia bani pentru serviciile sale.

Este posibil ca informațiile furnizate pe o pagină web a ofertei de credit să nu se potrivească cu cele pe care le găsiți pe site-ul web al unei anumite instituții financiare, furnizor de servicii sau furnizor de produse financiare. Vi se oferă toate produsele și serviciile financiare fără garanție. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile instituției dvs. financiare atunci când evaluați ofertele. Exemplele date ca ilustrații nu sunt obligatorii și nu au semnificație juridică.

Site-ul CreditMarket.ro include link-uri afiliate pentru unele dintre produsele financiare pe care le ofera. Aceasta înseamnă că suntem plătiți pentru eforturile noastre de marketing, care pot avea un impact asupra articolelor despre care scriem și unde și cum apar acestea pe o pagină. Totuși, acest lucru nu are niciun efect asupra evaluărilor noastre.